KvK: 75291789

RSIN: 860225781

Bekend onder naam:

Stichting Silas Kinderneurologie

website: www.stichtingsilaskinderneurologie.nl

Silas Challenge

website: www.silas-challenge.nl

Vestigingsadres:

Stichting Silas Kinderneurologie

Commanderij 44

8604AP Sneek

E-mail: info@stichtingsilaskinderneurologie.nl

telefoon: 0611220947 (from outside Netherlands +31611220947)

Bestuur:

Voorzitter: Mike Ligtenberg

Secretaris: Jax Tuininga

Penningmeester: Samantha Keikes

Financieel Beheer:

Het is geen van de bestuursleden toegestaan om enige vergoeding te ontvangen voor de werkzaamheden die zij voor de stichting uitvoeren.Alle bestuursleden werken op geheel vrijwillige basis. Er worden geen enkele vergoedingen in welke financiële vorm ook uitgekeerd aan bestuursleden vanuit de stichting.  Zie ook artikel 6 van de algemene voorwaarden. Om u niet te hoeven laten zoeken kunt u dit artikel hieronder aan de pagina vinden onder kopie van statuten afbeelding 3

Wij willen met klem benadrukken dat het beleid van de stichting het niet toelaat dat er financiële vergoedingen worden uitgekeerd aan bestuursleden of vrijwilligers die werkzaamheden, fondsenwerving of enige andere zaken die ten bate van de stichting worden gedaan. Uw donaties worden uitsluitend aangewend om onoverkomelijke kosten te dekken, kosten om de doelstellingen van de stichting te bekostigen. 

Financiële verantwoording:

De stichting is verplicht om bij afsluiting van het boekjaar financiële verantwoording te plaatsen op de website. Zoals u ook in de statuten kunt lezen eindigt het eerste boekjaar van de stichting op 31-12-2020 waarna binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar de Stichting de cijfers openbaar moet publiceren. In de statuten artikel 11 Boekjaar en jaarstukken kunt u lezen dat het eerste boekjaar voor de stichting loopt tot 31-12-2020 waarna uiterlijk binnen 6 maanden de financiële verantwoording op deze website moet worden gepubliceerd. Mocht u dit willen nalezen kunt u dit vinden op onderstaand kopie van de statuten afbeelding 6. Het jaarverslag kunt u via de link openen.

Doel van de stichting:

- Het verkrijgen van giften en fondsen om:

- Medische onderzoeken naar oorzaak, behandeling en geneesmiddelen van kinderneurologische aandoeningen

- Voorlichting geven over kinderneurologie en het belang van onderzoek

- Samenkomsten organiseren voor gezinnen die te maken hebben of hebben gehad met kinderneurologische aandoeningen.

- Door eigen middelen gefinancierde (dus niet vanuit de stichting) bijvoorbeeld een pelgrimtocht te lopen waarbij via verschillende media aandacht word gevraagd voor kinderneurologie. LET WEL: Deze activiteiten worden geheel privé gefinancierd en middels sponsors.

- Erkenning en betrekken van hulpverleners (met/zonder PTSS) die tijdens de werkzaamheden in aanraking komen met de gevolgen van kinderneurologische aandoeningen. Door hen te betrekken bij samenkomsten.

Om te voldoen aan de ANBI regels staan onderstaand zowel de statuten als het beleidsplan 2020/2023 ter inzage. Omdat ook wij moeten voldoen aan de AVG-wet zijn persoonsgegevens afgeschermd. Indien gewenst kunt u uiteraard ten alle tijde een kopie ter inzage krijgen met alle gegevens door een mail te sturen waarna wij u een beveiligde link sturen om de statuten incl alle gegevens in te zien (downloaden, kopiëren, delen of op andere wijze opslaan of publiceren is enkel toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de stichting)


De stichting heeft een beleidsplan 2020/2023 opgesteld waarin dieper ingegaan word op wat en hoe zij de beoogde doelstellingen hopen te verwezenlijken. Ook dit beleidsplan kunt u onderstaand vinden. Waarin wij u graag uitleggen wat en hoe wij de toekomst zien en waar wij hopen te zijn in 2023. Uiteraard zal mits nodig het beleidsplan aangepast worden. Indien dat plaats zou vinden van zal dat per omgaande hieronder worden vermeld.


Onderstaand:

- Statuten Stichting Silas Kinderneurologie. Datum akte van oprichting 04-07-2019

- Beleidsplan 2020/2023

- jaarverslag 2020 via link:  https://1drv.ms/b/s!ArxmbMYVXSiAiwVZat931kAuTyGZ?e=1kdoaC


KOPIE STATUTEN EN BELEIDSPLAN 2020/2023

 
Opbellen
E-mail